Angrerett

Som forbruker har du rett til å trekke deg fra denne avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at du har inngått avtalen. Din rett til dette er lovbestemt i lov om kjøp ved fjernsalg. Angreretten løper fra dagen etter at vi mottok betalingen din, og løper deretter i 14 dager.

Om du ønsker å benytte deg av angreretten skal du henvende deg til BilBeskyttelse innen tidsfristen utløper.

E-post: info@bilbeskyttelse.no

Telefon: (+47) 85 23 06 11

Angreretten i praksis
Hvis du trekker deg fra denne avtalen, vil tilbakebetalingen bli gjort uten forsinkelse, men senest 14 dager fra den dagen vi fikk beskjed om din avgjørelse om å trekke deg fra avtalen.

Vid benyttelse av angreretten må kontoopplysninger for tilbakebetaling meddeles til info@bilbeskyttelse.no

OBS! Innehaveren av kontoen må være den samme som den som betalte inn pengene. I samtlige tilfeller sørger vi får at tilbakebetalingen av premien skjer hurtig, og kostnadsfritt.

Hvis du ønsker å meddele din informasjon via brev er dette også mulig å gjøre.

Adresse:
Nordisk Bilgaranti AS
MBE 310
Postboks 1, Youngstorget
NO-0028 OSLO